Græsmarksnedfældning


Da vi ligger et sted med mange kvægbrug er græsmarksnedfældning et stort arbejdsområde for os. Der er mange fordele ved nedfældning i voksende afgrøder.

  • Mindre ammoniaktab
  • Stor reduktion af lugtgener
  • Ingen tilsmudsning af planterne
  • Hurtig optagelse af næringsstoffer = merudbytte

Græsmarksnedfældning foretages enten med Terra Gator eller Harsø gyllevogne. Terra Gatoren er specielt velegnet til nedfældning i græsmarker,da den har et meget lavt marktryk og samtidig kører "dogwalk" og på dæk der er over 1 meter brede hvilket giver færre strukturskader.Terra Gatoren kører med en Vredo 12 meter vredo dobbeltskærs nedfælder. Den laver en bred rille så man er sikker på gyllen kommer helt ned i jorden hvor den gør mest gavn.

Harsø gyllevognene kører med en bugseret bremseskærsnedfælder på 14,4 meter. Traktorerne er udstyret med RTK autostyring, og der kan derved tilbydes faste kørespor på 14 meter. Det vil sige gyllevognen kører i præcis samme spor hver gang der tildeles gylle.

 

Cookie- og privatlivspolitik | Sitemap
Top