Græsmarksnedfældning


Da vi ligger et sted med mange kvægbrug er græsmarksnedfældning et stort arbejdsområde for os. Der er mange fordele ved nedfældning i voksende afgrøder.

  • Mindre ammoniaktab
  • Stor reduktion af lugtgener
  • Ingen tilsmudsning af planterne
  • Hurtig optagelse af næringsstoffer = merudbytte

Græsmarksnedfældning foretages enten med 2 stk. selvkørende Vervaet Hydrotrike eller Harsø gyllevogne. Vervaet er specielt velegnet til nedfældning i græsmarker, da den har et meget lavt marktryk. De selvkørende gyllemaskiner kører med en TBL 9,75 meter dobbeltskærs nedfælder. Den laver en bred rille så man er sikker på gyllen kommer helt ned i jorden hvor den gør mest gavn.

Harsø gyllevognene kører med en bugseret bremseskærsnedfælder på 14,4 meter. Traktorerne er udstyret med RTK autostyring, og der kan derved tilbydes faste kørespor på 14 meter. Det vil sige gyllevognen kører i præcis samme spor hver gang der tildeles gylle.

 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Facebook shortfeed.cshtml)

Send forespørgsel


Cookie- og privatlivspolitik | Sitemap
Top