Forsuring


Forsuring af slangeudlagt gylle

Vi tilbyder også forsuring af gyllen direkte under udkørsel.

Det kan f.eks. være en fordel hvis der ikke er plads til at tankforsure gyllen i gylletanken, eller hvis det drejer sig om mindre mængder hvor ikke hele tanken skal forsures.

Gyllen forsures med svovlsyre 96%. Ammoniak og ammonium er i kemisk ligevægt i gylle. Ved sænkning af pH værdien, forskydes denne ligevægt og en større del af ammoniakken vil være at finde som ammonium, som modsat ammoniak ikke kan fordampe.

Kvæg-gylle tilsættes 3,0 kg syre pr. tons.
Svine-gylle tilsættes 2,9 kg syre pr. tons.
Afgasset gylle og gylle fra andre dyretyper tilsættes 11,0 kg syre pr. tons.

 

Tankforsuring af gylle

Tankforsuring af gylle er godkendt alternativ til nedfældning i fodergræs.

 

 I 2022 kom der nye regler for tankforsuring af gylle. Nu er der ikke længere krav om at PH-værdi skal sænkes til et bestemt niveau.
Nu er det alene et krav at der tilsættes en bestemt mængde svovlsyre 96% pr. tons gylle. Mængden er afhængig af gylletype og tidspunktet på året det gøres.

1: Tankforsuring gyldig i vinter-perioden 1/9 til og med 1/4, holdbarhed 4 uger efter tilsætning.
     Kvæg-gylle tilsættes 4,4 kg syre.
     Svine-gylle tilsættes 5,7 kg syre.
     Afgasset gylle og gylle fra andre dyretyper tilsættes 14,0 kg syre.

2: Tankforsuring som alternativ til markforsuring. Gyldig i hele udbringningsperioden.
     Holdbarhed 72 timer efter tilsætning.
     Kvæg-gylle tilsættes 3,0 kg syre.
     Svine-gylle tilsættes 2,9 kg syre.
     Afgasset gylle og gylle fra andre dyretyper tilsættes 11,0 kg syre.

 

 

 

 

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/Facebook shortfeed.cshtml)

Send forespørgsel


Cookie- og privatlivspolitik | Sitemap
Top